Tävlingsbestämmelser PGA Junior ProAm - Vägen till Trelleborg


Allmänt:

PGA Junior ProAm - Vägen till Trelleborg är en unik rikstäckande juniortävling där juniorer får tävla i bästa tänkbara miljö, i lag tillsamman med sin Pro. Utveckling, kamratskap, respekt, aktivitet och glädje är fundament som tävlingen byggs på.

Tävlingen spelas som en lagtävling mellan landets alla klubbar med en PGA Pro och tre juniorer i respektive lag. Av juniorerna skall minst en vara flicka. Varje klubb får ställa upp med lika många lag som man har PGA Pros kopplade till sig.

PGA Pron skall vara involverad i klubbens/anläggningens verksamhet samt ha någon av medlemskategorierna, PGA Tour Professional, PGA assistent Professional, Golf Professional eller Golf manager Professional.

 

Tävlingen spelas i tre steg:

1. Klubbkvalstävlingar runt om på landets golfklubbar.
2. Distriktsfinaler spelas på klubbar utspridda över Sverige uppdelade geografiskt över PGAs 6 distrikt under juni och juli månad. 
3. Sverigefinalen spelas på Trelleborgs GK 7-9 augusti.

Sverigefinalen bygger på upplevelser, kamratskap och utveckling i större grad än tävlingsmomentet i sig. Kvalificerade lag kommer bo, äta och uppleva utvecklande och roliga dagar tillsammans. Dagarna kommer vara fyllda av träning, utbildning, spel, besök på platser i kommunen samt träffar med intressanta förebilder.

 

Tävlingen brandas PGA Junior ProAm - Vägen till Trellborg från klubbkvalen via distriktsfinaler till Sverigefinalen.

Deltagande klubbar kommer få brandat material: information om tävlingen, anslag på klubben och till klubbens hemsidor, nyhetsbrev och andra digitala forum.

Distriktsfinalerna kommer arrangeras och genomföras av PGA centralt tillsammans med PGA distrikten och ramas in som en proffstävlingen med brandade skyltar, flaggor etc.

Hela upplägget kommer dokumenteras och filmer avsedda för marknadsföring kommer produceras - allt från klubbkval, distriktsfinaler till Sverigefinalen.

 

GENERELLA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Anmälan
Klubben anmäler lag/lagen via formulär här. PGA Pron/Pronas namn och klubb. Klubben får lov att anmäla lika många lag som klubben har PGA Pros. (Som PGA  Pro menas PGA medlem med kategorier: PGA qualified trainee, PGA Golf Professional, PGA Golf manager och PGA Tour Professional).

Laget/lagen som sedan kvalificerat via klubbkvalet sig skall anmälas till PGAs kansli med Golf-ID för alla spelare direkt efter att klubbkvalet är avklarat. 

Anmälningsavgiften är 750 kr / lag plus moms och faktureras från PGA.

I anmälningsavgiften ingår greenfee, måltid, prisbord, rangebollar och startpresent i distriktsfinalerna.

Till de lag som kvalificerar sig till Sverigefinalen ingår boende, uppehälle, events och spel på finalbanan.

Deltagare
Ett lag består av en PGA medlem samt tre juniorer. Minst en av juniorerna är av motsatt kön. Samtliga spelare skall vara medlem i samma golfklubb. Skulle en spelare av motsatt kön saknas kan en Pro samt två juniorer delta på samma villkor som övriga lag. Laget har möjlighet att byta en deltagare till Sverigefinalen om behov skulle föreligga. 

Handicap
PGA Pron spelar utan handicap (scratch). Juniorer tillgodoräknar sig 90% av erhållna slag enligt slopetabell. Juniorer med handicap 36+ erhåller handicap 36.

Tee

Pros spelar klubbtee dam/herr. Samtliga pojkar spelar från klubbtee herr. 
Samtliga flickor spelar från klubbtee dam.


KLUBBKVAL - PGA JUNIOR PROAM Vägen till Trelleborg 

KLUBBKVALET är en slagtävling över 18 hål eller 9 hål för klubben juniorer

Klubbkvalet kan utgöras av en valfri och i förväg utlyst tävling på hemmaklubben. Men skall gå under namnet uttagningstävling för PGA Junior ProAm - Vägen till Trelleborg.

Info och marknadsföringsmaterial levereras av PGA. 

Tre juniorer kvalificerar sig till spel i distriktsfinalerna av PGA junior ProAm - Vägen till Trelleborg

Bästa flicka netto
Bästa pojke netto
Bästa spelare, oavsett kön, brutto

Om en junior infriar två kriterier, dvs vinner såväl netto som brutto, kvalificeras junioren på sitt nettoresultat. Vid en sådan situation kvalificerar sig även junioren med näst bästa bruttoresultat. Vid lika resultat särskiljs spelarna enligt hcp-metoden netto och matematiska metoden brutto. Om en spelare av motsatt kön saknas kan en Pro samt två juniorer delta på samma villkor som övriga lag.

Sista dag att ha spelat klubbkvalet är en vecka innan respektive distriktsfinal. OBS: resultatlista måste skickas in samt spelare i lagen skall anmälas. 

Viktigt!

Resultat och deltagarlista från klubbkval (obligatoriskt för deltagande i Sverigefinalen) skickas till juniorproam@pgasweden.com omedelbart efter avslutad tävling. Om du använder GIT går utmärkt att skicka fullständiga resultatlistor därifrån.


DISTRIKTSFINAL - PGA JUNIOR PROAM Vägen till Trelleborg
 

Spelform

Distriksfinalen spelas som ProAm slagtävling över 18 hål där de två bästa nettoresultaten på varje hål räknas. 90 % av antal erhållna slag tillgodoräknas. Vid lika resultat avgör matematiska metoden. Pros spelar scratch. Gul respektive röd tee spelas för samtliga. I anmälningsavgiften ingår greenfee, måltid, prisbord, rangebollar och startpresent.


Spelplats
Distriktsfinalen arrangeras av PGA centralt samt respektive PGA Distrikt och lagen får endast deltaga i den Distriktsfinal klubben tillhör.

Kvalificering
Till Sverigefinalen kvalificerar sig de främst placerade lagen i respektive Distriktsfinal i enlighet med kvalificeringspolicy.

(Ett lag per 10 startande lag kvalificerar sig för Sverigefinalen, dvs. 10 lag = 1 lag, 20 lag = 2 lag, 30 lag = 3 lag, 40 lag = 4 lag osv. För Distrikt Norr gäller minst 5 deltagande lag eller fler i respektive distriktsfinal = 1 lag till Sverigefinal. ) Exakt antal platser per distriktsfinal fastställs efter anmälningstidens utgång. 

Tävlingsledningen äger rätt att tilldela Wildcard till en eller flera klubbar till Sverigefinalen.

Särskiljning
Matematiska metoden.

 

SVERIGEFINALEN - PGA JUNIOR PROAM Vägen till Trelleborg 

Spelplats och tid
Trelleborgs GK 7-9 augusti

Spelform
Sverigefinalen spelas som ProAm slagtävling över 36 hål där de två bästa nettoresultaten på varje hål räknas. 90 % av antal erhållna slag tillgodoräknas. Vid lika resultat avgör matematiska metoden. Pros spelar scratch. Gul respektive röd tee spelas för samtliga.

Särskiljning
Matematiska metoden